Versie 1.0, laatst gewijzigd op dinsdag 27 november 2018.

Sociale doelstelling van Levanto

  • Levanto realiseert duurzame en betaalbare tewerkstelling in Vlaanderen. In partnership met werkgevers en werknemers.
  • Levanto adviseert en ondersteunt werkgevers bij tewerkstelling, opleiding en werkorganisatie.
  • Levanto screent, oriënteert en coacht gemotiveerde werkzoekenden om een geschikte job te vinden.

Juridisch statuut

Levanto is een vzw (ondernemingsnummer 0440.644.670).

Naast Levanto vzw, werken we met verschillende juridische entiteiten onder de noemer Levanto: Sociale werkplaats Levanto-Fixit vzw, Levanto Bouw “CVBA met een sociaal oogmerk”, Levanto Diensten “CVBA met een sociaal oogmerk” en Bom vzw. We beschouwen dit niet als een derde partij. Voor het gemak gebruiken we de noemer Levanto in dit document.

Levanto vzw

Clara Snellingsstraat 47
2100 Deurne
03 360 38 50
info@levanto.be
0440.644.670

Sociale werkplaats Levanto-Fixit vzw

Clara Snellingsstraat 47
2100 Deurne
03 360 38 50
info@levanto.be
0476.914.158

Levanto Bouw “CVBA met een sociaal oogmerk”

Clara Snellingsstraat 47
2100 Deurne
03 360 38 50
info@levanto.be
0635.982.577

Levanto Diensten “CVBA met een sociaal oogmerk”  

Clara Snellingsstraat 47
2100 Deurne
03 360 38 50
info@levanto.be
0636.767.584

Bom vzw

Clara Snellingsstraat 47
2100 Deurne
03 360 38 50
info@levanto.be
0443.409.665

Verzekering

Elke vrijwilliger van Levanto is verzekerd voor voor lichamelijke schade en/of ziekten opgelopen tijdens de vrijwilligersactiviteit en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die de vrijwilliger dekt voor schade die de vrijwilliger berokkent tijdens het uitoefenen van de vrijwilligersactiviteit aan de organisatie en aan derden.

De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het Strafwetboek)

Levanto verwacht dat haar vrijwilligers de wet op de privacy respecteren.

Wijziging vrijwilligersstatuut

Levanto kan haar vrijwilligersstatuut aanpassen. Dat wordt via www.levanto.be aangekondigd.