Stefanie Dom werkt al 4 jaar als jobcoach bij Levanto. Ze helpt werkzoekenden terug hun plaatsje te veroveren op de arbeidsmarkt. Hoe doet ze dat?

“Als jobcoach maak ik mensen sterker op de arbeidsmarkt en in datgene wat ze in hun dagelijks leven tegenkomen of waar ze tegenaan botsen. Ik help hen contacten te leggen met werkgevers en onderwijsinstellingen en verbeter hun competenties door hen in te schrijven voor een opleiding of een stage. Zo komen ze krachtiger op de arbeidsmarkt en worden ze een echte superwerkkracht.”

Twee fasen

“Via de VDAB komen werkzoekenden bij mij terecht. Een project loopt meestal 2 jaar. Momenteel zijn de jobcoaches bezig met een project voor werkzoekenden die minimaal 1 jaar zonder werk zitten. Dat zijn mensen van verschillende achtergronden en leeftijden.”

“Wij begeleiden werkzoekenden in twee fasen naar een job. Eerst komen ze in een oriënterende fase terecht waarin we uitzoeken wat ze kunnen, willen en of dat realistisch is. Wanneer dat duidelijk is, schakelen we over naar de bemiddelingsfase. In die fase zoeken we werk, leggen we contacten met bedrijven en versterken we hun sollicitatievaardigheden. In sommige gevallen zoeken we eerst een stageplaats. Zo doen ze ervaring op en hebben ze iets recents voor op hun cv.”

Elke begeleiding is anders

“Ik kom elke dag in contact met andere mensen. Elk project verschilt, elke werkzoekende verschilt. Er zijn een aantal concrete zaken die we voor iedereen doen, zoals een cv opstellen of een motivatiebrief schrijven. Maar de manier waarop je relaties aangaat of waarop je mensen motiveert, wisselt van persoon tot persoon. We zien zowel hoger opgeleiden als kortgeschoolden, afhankelijk van het profiel en de situatie op de arbeidsmarkt is de aanpak dus anders. Het is een afwisselende job, en dat maakt het zo fijn.”

Oplossingsgericht

“Als jobcoach gebruiken we alles wat mensen in hun leven hebben op een oplossingsgerichte manier. Over alle obstakels of belemmeringen die ze ervaren, praten we met hen. Een concreet voorbeeld is kinderopvang. Stel je voor dat iemand drie kinderen heeft, maar geen kinderopvang. Dat is uiteraard een belemmering om werk te vinden. We zoeken dan samen naar oplossingen, zoals initiatieven voor kinderopvang.

Dat bekijken we individueel, maar als we merken dat het obstakel bij meerdere werkzoekenden voorkomt, zetten we die samen in groep. Via groepssessies worden mensen vaak sterker en helpen ze elkaar. In groep komen ook vaak andere competenties naar boven.”

Iedereen kan geholpen worden

“Ik ga er steeds van uit dat iedereen geholpen kan worden. Ik probeer alles op alle mogelijke manieren uit. Soms kan ik mensen niet meteen aan een job helpen. Dan is het doel op papier niet bereikt, maar door de gesprekken en groepssessies hebben ze dikwijls wel een obstakel uit hun leven overwonnen.  Daardoor voelen ze zich al een stuk sterker als persoon. En dat is voor mij ook een stap vooruit waaruit ik voldoening haal.”

Jobcoach Stefanie

Laura Delandsheer @APjournalistiek