Hamer, zaag, spijker en baksteen. Het lijken simpele woorden maar voor iemand die nog niet zo lang in ons land verblijft, zijn ze niet zo vanzelfsprekend. Daarom biedt Levanto langdurig werklozen in een praktijkopleiding ook extra cursussen Nederlands. “Want als je Nederlands niet zo goed is, blijft het moeilijk om werk te zoeken”, vertelt Katrien Van Brempt taaldocent bij Levanto.

Praktijkopleiding

Om de arbeidsmarkt te veroveren hebben de medewerkers van Levanto niet alleen een flinke praktijkopleiding bouw, schoonmaak of zorg nodig. Ook een stevige kennis van het Nederlands verhoogt hun kansen op een job. “Soms moet ik wel de zaag spelen en zeggen dat ze meer Nederlands moeten spreken”, lacht taaldocente Katrien. “Momenteel heb ik een groep van twaalf, waarvan tien Marokkanen. Dan gaan ze natuurlijk iets minder snel Nederlands spreken omdat ze zo goed als allemaal uit hetzelfde land komen. Respectvol zijn mijn studenten wel. Met propjes smijten, daar doen ze niet aan mee.”

Communiceren en instructies opvolgen

Het Nederlands dat de medewerkers op Levanto krijgen, valt niet meteen te vergelijken met dat van pakweg het middelbaar onderwijs. “Inderdaad, de lessen zijn niet zo grammaticaal”, gaat Katrien verder. “Bij ons ligt de nadruk veel meer op het spreken dan het schrijven. Het belangrijkste is dat ze kunnen communiceren op de werkvloer en instructies kunnen opvolgen. Neem nu bijvoorbeeld ons traject Technisch Nederlands. Daar leren we het vakjargon van de bouw aan. Bijzonder handig, want als je Nederlands niet zo goed is, blijft het moeilijk om werk te zoeken. Achteraf gezien merk ik dat ze van dat traject het meeste hebben opgestoken.”

Op maat les geven

De ene leert uiteraard sneller bij dan de andere en dat is soms moeilijk voor Katrien. “Er zijn wel wat niveauverschillen in de groep. We proberen op maat les te geven, maar sommigen zitten zich op bepaalde momenten te vervelen omdat het te traag gaat terwijl anderen het bijzonder moeilijk hebben.” Heel belangrijk is het om tijdens een intakegesprek de mensen te selecteren die in aanmerking komen voor de lessen. “Dat kan tot hilarische taferelen leiden”, glundert Katrien. “Ik vroeg aan de persoon of ik zijn gsm-nummer mocht hebben, maar hij verstond me niet zo goed. ‘Kijk anders eens, misschien zit hij in je telefoon’, zei ik. Hij nam dat iets te letterlijk en begon zijn mobieltje uit elkaar te halen.”

Les Nederlands opleiding bouw
Interesse in opleidingen in de bouw of zorgschoonmaak?