Janvier Muhizi kwam in 2008 vanuit Rwanda naar België. Hij had geen diploma secundair onderwijs en sprak geen Nederlands. Ondertussen spreekt Janvier bijna vlekkeloos Nederlands en is hij in opleiding bij Levanto als logistiek medewerker.

“De VDAB verwees mij door naar Levanto omdat ik langer dan 1 jaar werkzoekende was”, vertelt Janvier. “Ik ben blij dat ik hier ben terechtgekomen. Levanto gaat echt samen met jou op zoek naar werk.”

Begeleiding voor jongeren

“De begeleiding van Levanto is zeer nuttig voor jongeren. Zeker als ze geen ervaring hebben met werk zoeken. Hier leerde ik solliciteren. Samen met mijn begeleiders ging ik op zoek naar mijn vaardigheden en we bespraken welke richting ik uit wou gaan. Dat was voor mij in het begin moeilijk, want ik had geen diploma, geen ervaring en mijn Nederlands was niet tiptop. Nu volg ik de opleiding tot logistiek medewerker. Ik help mensen die ziek zijn of net uit het ziekenhuis komen met praktische zaken zoals verhuizen of hun ziekenhuisbed in elkaar steken.”

Aanrader

“Ik wou dat ik Levanto eerder had ontdekt, dan had ik misschien dat ene jaar als werkzoekende niet verspild. De organisatie is voor jongeren echt ideaal. De begeleiders zijn getraind om met jonge mensen te werken. Ze luisteren naar je en tonen medeleven. Je hebt hier helemaal niet het gevoel dat je gestraft of gecontroleerd wordt.”

“Ik vertel mijn vrienden veel over Levanto, in de hoop ze over de streep te trekken. Velen van hen zijn op zoek naar werk, maar komen vaak niet in aanmerking voor een job omdat ze op een verkeerde manier solliciteren. Daardoor geraken ze gedemotiveerd. Ik raad elke jongere een begeleiding aan bij Levanto: hier helpen ze je écht. Kijk maar naar mij: vroeger durfde ik niet meer te solliciteren omdat ik al zo vaak het deksel op de neus had gekregen. Bij Levanto leerde ik de trucjes om een geslaagd sollicitatiegesprek te voeren.”

Toekomstplannen

“Ik heb héél veel plannen! Ooit, misschien over een jaar of tien, wil ik een eigen project starten in mijn thuisland, Rwanda. Daar wil ik met jonge straatkinderen aan de slag. In de nabije toekomst wil ik graag een vaste job vinden. Via Levanto start ik nu een stagecontract van 6 maanden. Als ik die stage goed doe, kom ik in aanmerking voor een contract van onbepaalde duur. Ik heb heel veel zin om eraan te beginnen!”

Janvier in begeleiding bij Levanto

Laura Delandsheer @APjournalistiek